Túi trữ sữa cảm ứng nhiệt

23/07/2016,21:13:51 | 174 | 0

- Tạo vẻ đẹp lương để hỗ trợ, ăn uống và tăng cảm xúc của cha, con trai ông, đã có thể nghỉ ngơi hoặc chăm sóc của người khác.

- Kích thích duy trì và gia tăng số lượng và chất lượng sữa.

- Do sữa sẽ là thời gian cần thiết

đức tin-Tri-RA-cam-ung-BPA-hay-nhiet-mẹ-K

lưu trữ sữa mau'eke BPA hoặc nhiệt mīkini'imi-K Hàn Quốc Mẹ

sua bau morinaga, siro ho prospan,sua devondale, sua kidessentials
Sữa mẹ papaa'eke-K là một công cụ lưu trữ lớn và bảo quản sữa mẹ, để giúp họ cung cấp sữa mẹ đủ đầu tiên.
Mau'eke sử dụng một cách an toàn trong tủ lạnh, để ngăn chặn đóng băng và nóng lên.


video, tâm sự, giải trí

Viết bình luận


Có thể bạn sẽ thích